mary’s blog

(where mary is always write)

Showing page 2 of stories under Stories

Why Is My Mom Obsessed With Magic Mops?

My mom is obsessed with Magic Mops. (No more wringing!)

Magic Slipperrags. (Made of scrap cloth! Mop the floor just by walking around the house!)

Magic Food Containers with calendars. (Mark the date you refrigerated the food! No more guessing if your sinigang is spoiled!)

Magic Juicers. (So healthy juice for benefit and family health happiness.) [I LOLed]

And … Read full post →

Tao rin pala si Titser Rosa*

Takot ako kay Titser Rosa.

Isa siyang matangkad, morena, at kilalang mataray na English teacher nung elementary ako. Hindi ko pa siya nakikita, alam ko nang terror siya dahil sa mga kwento ng ate at kuya kong nagdaan sa mga malulupit na English lesson niya. Isa siya sa mga titser na unang kita pa lang ay … Read full post →

← Older postsNewer posts →
Get mary’s tall tales right in your RSS feed. Share this blog on twitter because you’re awesome. Read in the dark. Ack! This cursed pinkness! Manlify this blog!