mary’s blog

(where mary is always write)

Showing stories tagged with teachers

Tao rin pala si Titser Rosa*

Takot ako kay Titser Rosa.

Isa siyang matangkad, morena, at kilalang mataray na English teacher nung elementary ako. Hindi ko pa siya nakikita, alam ko nang terror siya dahil sa mga kwento ng ate at kuya kong nagdaan sa mga malulupit na English lesson niya. Isa siya sa mga titser na unang kita pa lang ay … Read full post →

Get mary’s tall tales right in your RSS feed. Share this blog on twitter because you’re awesome. Read in the dark. Ack! This cursed pinkness! Manlify this blog!